Adviescommissie Water: waterkwaliteit moet beter

25 mei 2016 07:05 uur

De kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland is niet op orde. Er is een aantal hardnekkige problemen zoals te veel meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Een ingebrekestelling door de Europese Commissie op dit terrein kan worden verwacht. Daarnaast is aandacht nodig voor opkomende problemen zoals resten van geneesmiddelen en microplastics in het water.

De Adviescommissie Water (AcW) vindt dat Nederland de ambitie moet hebben om een mondiaal voorbeeld te zijn op watergebied, door te laten zien dat een goede waterkwaliteit in een dichtbevolkte delta met intensieve landbouw mogelijk is. Bron: Waternieuws 25 mei 2016. Lees verder>>>>