Accountantskamer buigt zich over rekenmethode rioolrecht gemeente Nijmegen

30 maart 2014 07:48 uur

De verwerking van investeringen in de riolering in de gemeente Nijmegen is al jaren onderwerp van juridische procedures. Dankzij een klacht van een raadsman tegen de accountants van de gemeente buigt nu ook de tuchtrechter zich over deze zaak. ‘De Hoge Raad zal met belangstelling de bevindingen van de Accountantskamer volgen.’ De rechtbank Arnhem, het gerechtshof in die stad, de Hoge Raad en het gerechtshof Den Bosch kregen al te maken met de begrotingssystematiek van de gemeente Nijmegen. Enkele burgers van die gemeente maakten bezwaar tegen de wijze van doorberekening van investeringen in het rioolnet via de gemeentelijke belastingen. De gemeente boekt investeringen in hetzelfde boekjaar af uit de afschrijvingsbijdragen voor de rioleringsvoorziening. Zodoende wordt de waarde van de riolering op de balans lager en dat bespaart de gemeente financieringslasten. Bron: Accountancynieuws 24-03-2014. Lees verder>>>>