Aanpak wateroverlast binnenstad Doesburg

16 juli 2018 05:39 uur

De waterhuishouding in de binnenstad van Doesburg wordt aangepast om overlast als gevolg van extreme neerslag zoveel mogelijk te voorkomen en beperken. Bewoners van enkele straten in de binnenstad zijn geconsulteerd tijdens het bedenken en ontwerpen van de maatregelen.

De eerste werkzaamheden starten in de loop van augustus en september. Andere aanpassingen worden vanaf voorjaar 2019 gerealiseerd:

  • Afkoppelen van hemelwaterafvoer en aanleg wadi’s Meipoortwal (medio augustus 2018-september 2018)
  • Rioolvervanging en aanleg hemelwaterriool in de Hoogestraat (september-december 2018)
  • Vergroten van vijf duikers in de stadsgrachten (najaar 2018 en voorjaar 2019)
  • Rioolvervanging en aanleggen hemelwaterriool in de Windmolenstraat (voorjaar 2019)
  • Rioolvergroting en aanleg hemelwaterriool in de Meipoortstraat (voorjaar 2019)
  • Afkoppelen van het hemelwater en aanleg hemelwaterriool Bergstraat (voorjaar 2019)

Watertakenplan

De maatregelen vloeien voort uit het gezamenlijke ´Watertakenplan Olburgen´ van de gemeenten Doesburg, Rheden en Bronckhorst en Waterschap Rijn en IJssel, waarmee de gemeenteraad begin dit jaar heeft ingestemd. In het plan zijn afspraken gemaakt over water-, riolerings- en zuiveringsbeheer in deze gemeenten. Daarbij is ook rekening gehouden met klimaatverandering, zegt wethouder Peter Bollen. “Ik ben blij dat we ook in de oude binnenstad stappen zetten naar een meer duurzamer systeem. Door hemelwater af te koppelen van het gemeentelijke riool en langer vast te houden op de plek waar het valt vermindert de overlast bij heftige buien en kunnen we ook de gevolgen van extreme droogte beperken. Daarnaast zorgt het afkoppelen van regenwater voor een lagere belasting van rioolwaterzuiveringen. “ Bron: doesburg.nl 12-7-18 Lees verder>>>>