Aanbestedingsreminder Rioolgids.nl 2015-21

24 mei 2015 17:09 uur

Zie:  aanbestedingskalender.nl

Zie ook:

Europese Openbare Aanbesteding Onderhoudsbestek Riolering voor de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.

Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond zijn voornemens een Overeenkomst af te sluiten voor de uitvoering van Diensten. De Overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar met daarna tweemaal een jaarlijkse verlenging tot maximaal vier jaren. De Dienst betreft: Perceel 1 Reinigen en inspecteren van riolering;Reinigen en inspecteren van kolken en vegen van goten;Reinigen en inspecteren van gemalen en randvoorzieningen.Perceel 2 Onkruidbestrijding chemisch;Onkruidbestrijding niet-chemisch.