25.000 ton CO2-reductie door GMB BioEnergie

01 juni 2016 20:24 uur

Dankzij de biologische verwerking van zuiveringsslib door GMB BioEnergie, realiseerden zeven waterschappen vorig jaar gezamenlijk een uitstootreductie van 25.000 ton CO2. De emissiereductie van fossiele CO2 uit zuiveringsslib sluit naadloos aan bij de klimaatdoelstellingen van de waterschappen.

3000 huishoudens

De door waterschappen gerealiseerde CO2-reductie is aanzienlijk, aldus Marc Bennenbroek, projectmanager bij GMB BioEnergie. ‘Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden stoot jaarlijks 8 ton CO2 aan directe energie uit. Een emissiereductie van 25.000 ton CO2 compenseert dus voor de jaarlijkse uitstoot van circa 3.000 huishoudens.’

Duurzaam alternatief

‘Biologische verwerking van zuiveringsslib houdt in dat we het slib drogen in een doorontwikkeld en duurzaam drogingsproces’, legt Bennenbroek uit. ‘Jaarlijks verwerken we bij GMB BioEnergie in Zutphen en Tiel ongeveer 260.000 ton slib, afkomstig van zeven waterschappen, tot 70.000 ton biobrandstof. Deze biobrandstof wordt meegestookt in energiecentrales. Gedroogd slib is voor verbrandingscentrales een alternatief voor de fossiele brandstoffen die ze nu nog vaak meestoken. Dat het slib eerst gedroogd wordt, betekent bovendien dat er minder slib, afkomstig van de waterschappen, als natte massa wordt verbrand.’

Meest CO2-vriendelijke verwerkingswijze van Nederland

‘Met het bio-based slibverwerkingsproces van GMB BioEnergie wordt per ton slib gemiddeld 96 kg CO2 gereduceerd’, vervolgt Bennenbroek. ‘Hiermee is het biologisch drogen en het produceren van biobrandstof de meest CO2 vriendelijke verwerkingswijze van zuiveringsslib in Nederland. Overigens verwerken we het slib niet meteen tot biobrandstof. We benutten het slib zoveel mogelijk voor de productie van kunstmest. Zo krijgen nutriënten, zoals stikstof en fosfaat, een tweede leven.’

In lijn met het klimaatakkoord

‘Reductie van CO2 is interessant voor de waterschappen’, zegt Bennenbroek. ‘De waterschappen hebben namelijk te maken met diverse klimaatdoelstellingen en meerjarenafspraken (MJA-3). In het klimaatakkoord dat de waterschappen hebben ondertekend staat onder andere dat er in 2020 een CO2-reductie van 30 procent zal zijn. De waterschappen werken hard aan alle doelstellingen, onder andere door waterzuiveringen om te bouwen tot Energie- en Grondstoffenfabrieken. Daarbij wordt echter nog vooral gezocht naar oplossingen in het begin van de zuiveringsketen. Dat in de biologische eindverwerking van slib nog een grote potentie ligt is relatief onbekend. Bij GMB BioEnergie maken we deze stap in de keten.’

Ontwikkelingen 2016

Toch zit de biologische eindverwerking van slib in de lift. ‘Om tegemoet te kunnen komen aan de toenemende vraag van de waterschappen, realiseren we in 2016 bij GMB BioEnergie een opschaling van onze capaciteiten. Bennenbroek: ‘We geven al onze klanten elk jaar een certificaat met daarop de hoeveelheid CO2 die ze bespaard hebben. Komende jaren hopen we elk jaar het record te verbreken, zodat de waterschappen hun doelen voor 2020 halen.’