23 september: Inloopavond wateroverlast Leidschendam-Voorburg

12 september 2015 09:52 uur

Door de klimaatverandering vallen er steeds vaker zeer zware regenbuien in korte tijd. Het noodweer in de afgelopen weken ligt nog vers in het geheugen. De bodem kan het overvloedige regenwater door bebouwing en bestrating minder goed opvangen en minder snel verwerken. Het rioolstelsel heeft moeite om grote hoeveelheden hemelwater af te voeren naar de waterzuivering of oppervlaktewater.

Water- en rioleringsplan
Om deze problemen zo goed mogelijk het hoofd te bieden maakt de gemeente dit jaar een nieuw Water- en rioleringsplan. Hierin staat onder andere waar de riolering aan vervanging toe is en wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Dit stelsel voert rioolwater af naar de waterzuivering en regenwater naar sloten en vijvers. Aanpassingen aan de openbare ruimte kunnen ook bijdragen aan de oplossing van het waterprobleem. Om in kaart te brengen waar al het regenwater heen stroomt, heeft de gemeente gebruik gemaakt van een nieuw en geavanceerd computermodel, dat nauwkeurig berekent waar problemen ontstaan.

De bui van de eeuw!
Woensdagavond 23 september
houdt de gemeente een informatieve inloopbijeenkomst over ‘De bui van de eeuw! – Wie maakt Leidschendam-Voorburg regenbestendig?’ Belangstellenden zijn tussen 19.00 en 21.30 uur van harte welkom in het Raadhuis, Raadhuisplein 1 in Leidschendam.

Stresstest
Het interactieve 3D computermodel laat dan zien hoe het rioolstelsel in Leidschendam-Voorburg reageert op een stortbui van 50 mm per uur gedurende twee uur. Uit deze ‘stresstest’ blijkt in welke buurten bij deze extreme regenval het water op straat blijft staan en waar kans is op schade aan voertuigen en gebouwen. Ook is er informatie over mogelijke oplossingen voor de afvoer van regen- en grondwater. Hoe werkt het riool?

Meedenken
Is infiltreren van regenwater mogelijk? Is drainage de oplossing? Hoe kunnen we de inrichting van de openbare ruimte aanpassen om dit water tijdelijk te bergen? Wat doet de gemeente en wat denken inwoners en ondernemers zelf te kunnen doen om deze overlast te beperken? Zijn er nog locaties waar nieuwe waterpartijen aangelegd kunnen worden als waterberging? Bezoekers worden die avond uitgedaagd te reageren en suggesties te doen. Bron: Leidschendam-Voorburg 10 september 2015.