2 juli inloopavond nieuwe inrichting voor zuidelijke Vechtoever Ommen

28 juni 2015 07:27 uur

De zuidelijke Vechtoever bij het centrum van Ommen krijgt een nieuwe inrichting. Dankzij de aanleg van een nevengeul krijgt water meer ruimte. Op donderdagavond 2 juli tussen 19.30 en 21.00 uur worden de plannen toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst in De Zon. Tijdens deze inloopbijeenkomst is er ook aandacht voor de ontwikkelingen in het centrum van Ommen.

De Vecht bij Ommen vormde jarenlang een ‘flessenhals’ omdat de rivier hier op z’n smalst is. Waterschap Vechtstromen en de gemeente Ommen geven daarom met de herinrichting van de Vechtoevers water meer ruimte. Hierdoor daalt het waterpeil van de Vecht ter hoogte van het centrum bij hoog water.

De noordelijke Vechtoever is in 2014 opnieuw ingericht en de Vecht is verbreed. Samen met de eigenaren en gebruikers van de zuidelijke  Vechtoever, tussen de Zwolseweg en de Vecht, is een plan gemaakt om ook dit gebied opnieuw in te richten. Onder andere camping De Koeksebelt is hier gevestigd.

Nevengeul
Met de aanleg van een nevengeul van de Vecht in het gebied langs de zuidelijke Vechtoever krijgt water meer ruimte. De nevengeul loopt grotendeels over het terrein van camping De Koeksebelt en langs de oostrand van Ada’s Hoeve (scoutingterrein).

Dankzij de nevengeul daalt het waterpeil van de Vecht ter hoogte van de Hessel Mulertbrug met nog eens 8 centimeter bij pieken en krijgt het hele gebied een kwalitatieve impuls. Het eiland dat ontstaat, is bereikbaar via twee nieuw aan te leggen bruggen die ter hoogte van de Steenoever en de bestaande ontsluitingsweg van De Koeksebelt worden gebouwd.

Inloopbijeenkomst 2 juli in De Zon
De plannen voor de zuidelijke Vechtoever worden op donderdag 2 juli toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst. Belangstellenden zijn tussen 19.30 en 21.00 uur welkom in De Zon aan de Voorbrug 1 in Ommen om plannen en tekeningen te bekijken.