19, 20 en 22 oktober inloopsessies wateroverlast Woudrichem

16 oktober 2015 18:18 uur

Inwoners van Woudrichem worden op 19, 20 en 22 oktober uitgenodigd om inloopbijeenkomsten over de wateroverlast van 30-31 augustus te bezoeken.

Woont u in Woudrichem en heeft u te maken gehad met wateroverlast als gevolg van de hevige neerslag die hier in de nacht van 30 en 31 augustus? Of heeft u ideeën hoe Woudrichem in de nabije toekomst nog beter voorbereid kan worden op extreme buien? Bezoek dan één van de inloopbijeenkomsten die gemeente Woudrichem en Waterschap Rivierenland op 19, 20 en 22 oktober organiseren.

Extreme bui

Op 30 en 31 augustus 2015 viel in het westen van het werkgebied van ons waterschap extreem veel neerslag, plaatselijk tussen de 80 en 100mm. Het waterschap heeft met man en macht heeft gewerkt aan het beperken en voorkomen van wateroverlast. Helaas is er op veel plaatsen toch wateroverlast opgetreden en is schade ontstaan. De bui, waarin in korte tijd veel regen viel, heeft laten zien dat het water- en rioleringssysteem niet is ingericht op dergelijke extreme situaties. Het is een gegeven waar we helaas niet om heen kunnen.

Meer klimaatbestendig

Wel zetten we ons sinds 30-31 augustus extra in om wateroverlast bij een vergelijkbare bui te beperken. Het waterschap neemt de angst die inwoners hebben voor herhaling serieus en onderzoekt mogelijkheden om wateroverlast in de toekomst te beperken. Natuurlijk zijn en blijven er grenzen aan de hoeveelheid regenwater die de riolering en het watersysteem kunnen verwerken. Maar het waterschap wil in ieder geval proberen om de waterhuishouding nog meer klimaatbestendig te maken. Dat doen we samen met gemeenten en ZLTO. We focussen ons daarbij in eerste instantie op de gebieden en gemeenten die recent getroffen zijn als gevolg van die extreme neerslag. Dat zijn de stedelijke kernen van Woudrichem, Hardinxveld-Giessendam, Werkendam en Lingewaal (Vuren).  In het landelijk en agrarische gebied richten we ons daarnaast specifiek op het Land van Heusden en Altena.

Meer inzicht in het systeem

Om tot doelgerichte en efficiënte maatregelen te komen om het watersysteem meer klimaatbestendig te maken, is het belangrijk eerst goed zicht te hebben op de knelpunten in riolering en het watersysteem. Het waterschap heeft de afgelopen maand gebruikt om de problemen die ontstonden na de hoosbui van 30-31 augustus in beeld te brengen. Voor de inwoners uit Woudrichem laten we het resultaat hiervan graag zien tijdens de inloopbijeenkomsten die we volgende week organiseren. Wellicht zijn er nog aanvullingen en kunnen inwoners ons helpen ons om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de riolering en het watersysteem bij hevige neerslag. Met deze informatie kunnen we vervolgens op zoek naar passende en overlast beperkende maatregelen die er op zijn gericht om het watersysteem van Woudrichem meer klimaatbestendig te maken. Het streven is om in januari 2016 over een maatregelenvoorstel te beschikken dat we, na bestuurlijke afweging en instemming, aan de inwoners van Woudrichem presenteren.

Bijeenkomsten per kern

Op  19, 20 en 22 oktober zijn inwoners van Woudrichem tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom binnen te lopen om hun kennis en ervaringen met betrekking tot de ontstane wateroverlast in te brengen. De bijeenkomsten worden voor de verschillende kernen van  Woudrichem georganiseerd:
Woudrichem georganiseerd:
•    maandag 19 oktober:  voor inwoners van Woudrichem en Oudendijk, locatie: gemeentehuis Woudrichem, Raadhuisplein 2 in Woudrichem
•    dinsdag 20 oktober:  voor inwoners van Rijswijk, Giessen, Andel, Waardhuizen en Uitwijk, locatie: Brabantse Land, Vijfmorgen 2 in Rijswijk
•    donderdag 22 oktober: voor inwoners van Uppel en Almkerk, locatie: Het Verlaat, Verlaat 1 in Almkerk

Inwoners overige getroffen gemeenten

Voor de inwoners van de overige getroffen gemeenten worden in oktober en november vergelijkbare bijeenkomsten georganiseerd. Bewoners worden daar onder andere via de gemeentepagina van de lokale krant over geïnformeerd. Ook voor deze gemeenten streeft het waterschap er naar om in januari een maatwerkplan gereed te hebben.
Zie ook: www.waterschaprivierenland.nl/dossier-wateroverlast