17 november Markt en Innovatiedag Waterschappen

23 juni 2016 07:13 uur

In 2016 wordt een nieuwe marktvisie opgesteld door de waterschappen én de markt. Deze visie moet recht doen aan de gesignaleerde ontwikkelingen door opdrachtgevers en opdrachtnemers, en leiden tot een betere samenwerking in de toekomst. De doelstellingen van de marktvisie worden op dit moment uitgewerkt rond 5 thema’s; risicobeheersing, kennisverdeling, innovatieruimte, houding en gedrag en een gezonde bouwkolom.

Op 17 november zal tijdens de Markt en Innovatiedag Waterschappen, georganiseerd door de Unie van Waterschappen in samenwerking met het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de nieuwe marktvisie gepresenteerd worden. Ook de brancheorganisaties zijn betrokken bij deze dag en geven invulling aan een aantal thema’s uit de visie. NLingenieurs zal, vanuit haar achterban van advies- en ingenieursbureaus, het thema kennis oppakken. Bron: Nl ingenieurs 23 juni 2016. Lees verder>>>>