17-11-2015 Inloopavond ontwerp projectplan EVZ Dorpswaterloop Alphen

14 november 2015 11:11 uur

Waterschap Brabantse Delta wil aan de slag met de aanleg van ecologische verbindingszone (EVZ) Dorpswaterloop Alphen. Hiervoor is een ontwerp projectplan opgesteld waarop belanghebbenden kunnen reageren. Om informatie over dit plan en de voorgenomen maatregelen te delen, organiseert het waterschap op dinsdag 17 november 2015 een inloopavond in het gemeenschapshuis ’Den Heuvel’ in Alphen.

Inloopavond

Het waterschap nodigt alle belanghebbenden en geïnteresseerden uit voor deze inloopavond. U bent van 19.00 uur tot 21.00 uur welkom in gemeenschapshuis ‘Den Heuvel’ aan de Heuvelstraat 5 in Alphen. Inhoudelijk ambtenaren beantwoorden al uw vragen. Daarnaast is de bestuurder de heer J. van der Aa aanwezig. Hij vertelt u meer over gemaakte keuzes. Het ontwerp projectplan voor EVZ Dorpswaterloop Alphen is per 12 november 2015 zes weken voor iedereen te bekijken op het waterschapskantoor aan de Bouvignelaan 5 in Breda en via www.overheid.nl. Tijdens deze periode is het ook mogelijk bezwaar te maken. Dit kan door het indienen van een zienswijze. Bron: Waterschap Brabantse Delta.