15 mei a.s: seminar handhaving Besluit bodemkwaliteit

13 april 2014 06:59 uur

Eurecom organiseert op 15 mei a.s. in de Jaarbeurs Utrecht een seminar ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan van het Besluit bodemkwaliteit.

Tijdens het seminar van 15 mei wordt de balans opgemaakt, waarbij aandacht wordt besteed aan juridische, technische en uitvoeringsaspecten. De diverse actoren in dit veld presenteren hun bevindingen met bodem, grond, bouwstoffen en baggerspecie. Daarnaast biedt het programma tijd voor discussie en ervaringsuitwisseling.

Het programma is met name bestemd voor omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten en provincies, maar ook voor onderzoeks- en adviesbureaus. Lees verder>>>>