13 mei: Praat met de gemeenteraad van Boxtel over het nieuw rioleringsplan

10 mei 2014 18:35 uur

Om te zorgen dat onze riolering aan de eisen voldoet en goed blijft functioneren, stelt de gemeente eens per vijf jaar een plan op: het gemeentelijk rioleringsplan. Sinds 2010 noemen we dat een verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP).  Naast een plan voor de riolering geeft een vGRP eveneens invulling aan hoe wij willen omgaan met overtollig grondwater, verwerking van hemelwater, voorkomen van wateroverlast, schoon water, water als bouwstof, ruimte voor water, enz.

Startpunt

Als startpunt van het opstellen van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan organiseert de raad op dinsdag 13 mei 2014 een beeldvormende bijeenkomst. Via deze bijeenkomst wil onze gemeenteraad zich informeren over de kijk op water en riolering vanuit onze inwoners en organisaties. Na deze bijeenkomst willen we inwoners ook verder betrekken bij de oplossingsrichtingen, de ambitie die we nastreven en niet onbelangrijk: wat we er voor willen betalen!

Bij de beeldvormende bijeenkomst is iedereen van harte welkom om mee te praten en te luisteren.

Welkom op 13 mei

U bent van harte uitgenodigd!  De bijeenkomst op dinsdag 13 mei begint om 19.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis, ingang aan de Dr. Van Helvoortstraat.