12-01-2016: Inloopbijeenkomst over maatregelen voor gevolgen van bodemdaling in omgeving van Veendam

02 januari 2016 09:17 uur

De bodem in de omgeving van Veendam daalt als gevolg van zoutwinning. ​In goed overleg met de gemeenten Veendam en Menterwolde, Nedmag en waterschap Hunze en Aa’s is er een uitvoeringsplan opgesteld, waarin maatregelen zijn opgenomen om de gevolgen van de bodemdaling op te vangen. Daarnaast wordt er voor het gebied een nieuw peilbesluit vastgesteld.

In januari organiseert waterschap Hunze en Aa’s met betrokken partijen een gezamenlijke informatiebijeenkomst waar bewoners, grondeigenaren en belangstellenden van harte welkom zijn. Deskundigen zijn aanwezig om te vertellen over de aanpassingen in het gebied en eventuele vragen te beantwoorden.

De inloopbijeenkomst is op 12 januari in het waterschapshuis in Veendam, Aquapark 5. Om iedereen goed te kunnen helpen worden twee bijeenkomsten gepland. Voor inwoners uit het landbouwgebied wordt die gehouden van 13.00 tot 16.00 uur en voor bewoners van het stedelijk gebied van 17.00 tot 20.00 uur.

Zie voor een kaartje van het peilgebied Veendam-Muntendam de site van waterschap Hunze en Aa’s.

bron: Waterschap Hunze en Aa’s, 22/12/15