12-01-2016: Informatiebijeenkomst over rioolwerk Valdijk en omgeving Prinsenbeek

02 januari 2016 09:27 uur

Om wateroverlast in het centrum van Prinsenbeek tegen te gaan, is vervanging van het riool in de Valdijk nodig. Dat gaat in 2016 gebeuren. U bent welkom op de informatiebijeenkomst hierover op dinsdag 12 januari tussen 19.30 en 21.00 uur, in ’t Hert, Valdijk 2 in Prinsenbeek. Op de bijeenkomst krijgt u uitleg over het werk, de planning, de bereikbaarheid tijdens het werk en mogelijke hinder. Ook kunt u vragen stellen en uw reactie geven.

In april 2016 begint de gemeente met het plaatsen van een nieuwe, grote rioolbuis in de Valdijk. De nieuwe buis verkleint de kans op wateroverlast bij zware regenbuien. De nieuwe buis loopt door naar de Haverdijk, Loopstraat, Markt, Groenstraat en Schoolstraat. Tijdens het werk worden ook kabels en leidingen in de Valdijk, de Haverdijk en op de kruising Valdijk/Schoolstraat verlegd. Het werk duurt ongeveer zes maanden. De Valdijk is tijdens het werk in fasen afgesloten. Na het werk in de Valdijk vervangt de gemeente vanaf eind 2016 de rioolbuis in de Schoolstraat en omgeving. Bron: Gemeente Breda 23-12-2015.