Waterschappen sluiten nieuwe Green- en Blue Deals

08 mei 2016 06:53 uur

Waterschappen beschouwen het tegengaan van klimaatverandering en het opvangen van de gevolgen ervan als een van hun kerntaken. Reden om als eerste overheid in 2020 40 procent van alle benodigde energie zelf te willen opwekken en de hele bedrijfsvoering maximaal te verduurzamen. Deze ambities zijn vastgelegd in een serie Greendeals. Grondstoffen en energie terugwinnen uit rioolwater: technisch kan het en doen de waterschappen het ook al langer. Negen van de twaalf belangrijkste waterzuiveringen fungeren al als ‘energiefabriek, de overige installaties zullen snel volgen. ‘Daarmee wekken we momenteel al bijna 30 procent van onze energiebehoefte op’, stelt Dijkgraaf Tanja Klip-Martin van het waterschap Vallei en Veluwe.

Nieuwe deal

Maar de schappen gebruiken samen net zoveel energie als nodig is om de stad Rotterdam van stroom te voorzien. Dat wil zeggen dat er nog rond de 7 Peta Joule aan duurzame energie extra moet worden gewonnen om werkelijk energieneutraal te worden. En dat is wel precies één van de belangrijkste ambities van de waterbeheerders. Bron: Binnenlands Bestuur 6 mei 2016. Lees verder>>>>