Waterschap wil biogas produceren voor meer dan 5000 huishoudens

28 november 2015 10:33 uur

Het waterschap onderzoekt de mogelijkheden om een bio-energie centrale in Harderwijk bij de rioolwaterzuivering op te richten. Het algemeen bestuur heeft voor dit onderzoek op 25 november 2015 groen licht gegeven.

Van maaisel en mest tot biogas

De bio-energiecentrale is een installatie op de rioolwaterzuivering die biomassa, dus maaisel, mest en restproducten uit de voedingsindustrie en de agrarische sector, verwerkt tot biogas en bodemverbeteraars. Het biogas dat vrijkomt wordt in de installatie gezuiverd en opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Dit groene aardgas wordt geleverd aan het aardgasnet. Het vergiste materiaal wordt verwerkt tot digestaat en struviet en vervolgens tot bodemverbeteraars die in de landbouw kunnen worden gebruikt.

Duurzaam zijn is duurzaam doen!

Waterschap Vallei en Veluwe wil in 2025 volledig energieneutraal zijn. Alle energie die nodig is voor de veiligheid, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater voor de 1.1 miljoen inwoners in het werkgebied, wekt het waterschap in 2025 op duurzame  wijze en vooral in samenwerking met anderen, op de eigen terreinen op. Een van de projecten hiervoor is de bio-energie centrale Harderwijk.

“De installatie gaat draaien op de restwarmte van de zuivering, dus op eigen energie,” aldus heemraad Bert van Vreeswijk. “We gaan in Harderwijk 8.000.000 m3 biogas per jaar produceren vanaf 2018 gedurende 12 jaar, genoeg voor meer dan 5.000 huishoudens. Dit gaat volgens de huidige inzichten gepaard met de productie van 1.250 ton struviet en 6.600 ton gedroogde vergiste mest zonder ziektekiemen (digestaat).

Het produceren van biogas doen we ook al op onze grondstoffen- en energiefabrieken, nieuw is het inzamelen van mest en het afzetten van de bodemverbeteraar. Dit willen we doen met een private partner die de kennis en kunde heeft op dit gebied. Of en hoe deze samenwerking verder vorm krijgt, maakt deel uit van het onderzoek dat we nu kunnen starten. Omdat het met een private partner is, gaan we de mogelijkheden van een op te richten B.V. onderzoeken.”

Kostenbeheersing belangrijk

Met de winning van duurzame energie draagt het waterschap bij aan een gezond klimaat, nu en in de toekomst. Ook streeft het waterschap continu naar betaalbaarheid. De business case van de bio-energie centrale laat een positief financieel rendement zien en daardoor zal de waterschapsbelasting voor onze inwoners en bedrijven minder snel stijgen.

Planning

In april 2016 is het onderzoek afgerond en neemt het Algemeen Bestuur een besluit over de oprichting van de bio energie centrale bij de rioolwaterzuivering Harderwijk, de BECH B.V.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe